Om Alpakka Norge

Alpakka Norge vart etablert av Connie og Olav Reidar Haugen i 2004. Vi bur og driv med alpakka i Hornindal, eit flott dalføre på Nord-Vestlandet ved Europas djupaste innsjø, Hornindalsvatnet. Dalen ligg mellom fjord og fjell og er ein del av det som på turistspråket heiter "The Golden Route".

Det er no over 5 år sidan vi nyttårsafta 2004 importerte dei 15 første alpakkaene som nokon gong var importert frå Chile til Norge. Sidan den tid har Alpakka Norge teke inn 70 alpakkaer gjennom 5 forskjellige importar.

Ideen med alpakka går tilbake til 90-talet. Det var på vitjing hos familien til Connie i USA vi oppdaga alpakkaoppdrett. Der har dei drive med alpakkaoppdrett sia 1983, og USA er det landet utanfor Sør-Amerika som har mest alpakka.

Målsetjing

Vårt opprinnelege mål var å medverke til å få i gang ei ny nisjenæring i form av alpakkaoppdrett. Med den store og aukande interessa for alpakkadrift blant nordmenn ser det ut som at det vil lukkast med tida.

Vi vil også vere med og aktivt arbeide for at fleire får augene opp for desse flotte dyra og dei mulegheitene det er ved å satse på alpakkadrift.

Vi vil også fortsette, å satse på import, oppdrett og vidaresal På sikt er målsetjinga å ha ein alpakkabuskap på rundt 200 avlsdyr.
Nyheiter frå og om Alpakka Norge
Alpakka i Allers(10. Oktober 2014) Allers hadde i veke 41/2014 eit stort oppslag om Alpakka Norge.Les meir i PDF
Alpakkakurs med Tim Hey frå Inca Alpaca (23/24. juni 2012)(23. Mai 2012) Tim Hey er kjent for mange i det norske alpakkamiljøet. I 2009 hadde Alpakka Norge dommarkurs med Tim og i 2006 introduksjonskurs om alpakka på Bromma. Kurset er ope for alle.Les meir
Villmarksmessa på Lillestrøm 2010 - Første alpakkautstilling i Norge(23. April 2010) Under villmarksmessa på Lillestrøm 8 - 11. april 2010 vart den første alpakkautstillinga i Norge halde.Les meir i Fjordingen (PDF)
Startar produksjon av ull frå alpakka (Fjordingen)(23. Februar 2010) Alpakka-pionerane Connie og Olav Reidar Haugen har nådd ein milepæl når dei no er i gang med foredling og sal av den eksklusive ulla.Les meir i Fjordingen (PDF)
Sjå nyheitsarkivet for eldre nyhende.
Alpakka Norge v/ Connie og Olav Reidar Haugen, Indre Haugen, 6763 HORNINDAL, Tlf.: (+47) 57 87 91 88, Mobiltlf.: (+47) 905 66 622, E-post: post@alpakkanorge.no